Obchodní a skladový program Cézar

Obchodní programy CÉZAR jsou určeny pro firmy, kterým záleží na kvalitní, rychlé a bezproblémové realizaci obchodních případů, na přehledném vedení skladové evidence s možností detailních náhledových a tiskových sestav i velkým množstvím užitečných infomačních funkcí, které lze použít nad evidencemi skladových karet, dokladů o pohybech skladových zásob, nad seznamem dodavatelů i odběratelů.

Velkoobchodní sklad

Modul VELKOOBCHODNÍ SKLAD je páteří obchodních programů CÉZAR. Zahrnuje jak základní funkce pro vedení skladu jako je vedení skladových karet, vystavování příjemek a výdejek a provádění inventur, tak i kompletní fakturaci a prodej za hotové nebo platební kartou. Obsahuje nepřebernou řadu informačních funkcí, s jejichž pomocí budete moci vyhodnotit výsledky obchodování vaší firmy do těch největších detailů. Bohatost konfiguračních funkcí vám umožní přizpůsobit si program svým individuálním potřebám, svému způsobu obchodování, svým nárokům na obsah tištěných dokladů, atd..

Maloobchodní prodejna

Modul MALOOBCHODNÍ PRODEJNA je v podstatě menší verzí programu Velkoobchodní sklad a uplatní se tehdy, pokud prodáváte pouze za hotové nebo na platební karty a nevystavujete faktury a své odběratele nepotřebujete evidovat. V ostatním jsou možnosti tohoto modulu shodné s možnostmi programu Velkoobchodní sklad.

Vydané a přijaté objednávky

Modul OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ má na starosti kompletní „předehru“ před realizací obchodního případu počínaje přípravou nabídky přes přijetí objednávky až po uspokojování objednávek. K základním funkcím tohoto modulu patří mj. vystavování zálohových faktur, rezervace zboží, přehledy o nedostatkovém zboží, vyhodnocení, které objednávky lze uspokojit a které nikoli atd. Modul OBJEDNÁVKY VYDANÉ se stará o kontakt s vašimi dodavateli a to především o plynulé zásobování skladu.

Komunikační manažer

Modul KOMUNIKAČNÍ MANAŽER zajišťuje exporty a importy dat. Jedná se o univerzální rozhraní, které může být použito na stovky typů úkonů a to buď na úrovni spolupráce CÉZAR vs. CÉZAR, tak i pro komunikaci CÉZAR vs. okolní svět. V Komunikačním manageru lze také snadno nadefinovat i automatickou komunikaci s internetovými servery (FTP, HTTP, FTPS, HTTPS…) pro automatické odesílání a stahování souborů např. z vašeho internetového obchodu nebo třeba pro výměnu dat mezi pobočkami, pro „on-line“ komunikaci s teréními pracovníky apod..

Komunikace v EDI

Hlavní funkcí modulu KOMUNIKACE v EDI je komfortní export a import zpráv ve formátu EDI a to zejména faktur, dodacích listů, skladových zásob a objednávek. Je reakcí na požadavky obchodních řetězců na elektronickou výměnu dat. Tyto firmy postupně zavádějí povinnost předávat výše uvedené typy dokladů v elektronické podobě.

Evidence obalů uváděných na trh (EKO-KOM)

Modul Evidence obalů uváděných na trh nebo do oběhu reaguje na poměrně přísnou novelu zákona o obalech 477/2001 Sb. . Tato novela ukládá všem subjektům, které uvádějí na trh nebo do oběhu zboží balené v obalech nebo distribuované s přepravními obaly, povinnost vést evidenci těchto obalů a prostřednictvím smlouvy s autorizovanou firmou (např. EKO-KOM a.s.) vyřešit jejich likvidaci.

Zpracování evidence pro Intrastat

Se vstupem České republiky do Evropské unie vznikla firmám, které obchodují s partnery z jiných členských států, povinnost sestavování výkazů INTRASTAT. Pro snadné, přehledné a automatické sestavování výkazů pro Intrastat slouží další z modulů nazvaný Evidence pro Intrastat. Generování ceníku pro zákazníky Tento modul umožňuje nahrávat pro vaše odběratele ceník na CD/disketu/flash disk nebo jej odesílat e-mailem společně s tzv. „mini cézarem“, který umožní vašemu zákazníkovi pohodlně si na svém počítači prohlédnout vaši nabídku, vystavit a vytisknout objednávku a dokonce tuto objednávku případně odeslat zpět a předat vám ji k automatickému načtení mezi přijaté objednávky.

Podpora pokladních systémů

Tyto dva moduly umožňují komunikaci s hardwarovými periferiemi, které se používají v maloobchodních prodejnách a to zákaznickými displeji a pokladními zásuvkami.

Dávková komunikace s bankou – homebanking

Modul HOMEBANKING rozšiřuje možnosti programu CÉZAR o elektronickou komunikaci s bankou resp. s aplikacemi pro elektronické bankovnictví, které jednotlivé banky svým klientům nabízejí v rámci svých řešení.

Kontaktní údaje

Tommy IT - Tomáš Krůžela
Hůrka 426, 687 51 Nivnice
telefon: +420 608 960 083, e-mail: servis@tommyit.eu
IČ: 02080508
ID datové schránky: 8inaaw7

Sledujte nás

facebook